Po pozytywnym ukończeniu podstawowego szkoleniaADR, kierowca może podnieść swoje kwalifikacje, przystępując do kursu specjalistycznego ADR np. w Łodzi. Osoba posiadająca uprawnienia kierowcy przewożącego ładunki niebezpieczne w cysternach staje się atrakcyjniejszym pracownikiem w branży transportowej, dzięki czemu może znaleźć lepszą, dobrze płatną pracę. Czego dowiesz się na takim szkoleniu? Do kogo jest skierowany kurs?

Do kogo jest skierowany kurs ADR na cysterny?

W Polsce materiały niebezpieczne stanowią około 1/10 przewożonych towarów (jest to przede wszystkim transport drogowy), przeszło 50% to różnego rodzaju paliwa, które transportowane są we właściwie wyposażonych i oznakowanych cysternach. Aby zostać zawodowym kierowcą cystern, należy jednak ukończyć odpowiedni kurs ADR, nie tylko podstawowy, który umożliwia przewóz ładunków niebezpiecznych w ciężarówkach, lecz również specjalistyczny, który jest konieczny do transportu materiałów wybuchowych, trujących czy promieniotwórczych właśnie w cysternach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby kierowca mógł przewozić przedmioty i substancje sklasyfikowane, jako niebezpieczne, musi posiadać zaświadczenie potwierdzające zarówno odbycie kursu ADR, jak i zdanie egzaminu.

Do kogo skierowane jest szkolenie na cysterny? Kurs skierowany jest przede wszystkim do osób, które transportują ładunki niebezpieczne w:

– cysternach o pojemności powyżej 1 m³,

– cysternach przenośnych o pojemności powyżej 3 m³

– kontenerach-cysternach,

– pojazdach-bateriach,

– wieloelementowych kontenerach (MEGC).

Kto może uzyskać zaświadczenie ADR?

Aby móc dostać zaświadczenie ADR, należy spełniać kilka warunków. Kierowca musi:

– mieć skończone 21 lat,

– posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii (C bądź C+E),

– odbyć właściwy kurs ADR,

– zdać z wynikiem pozytywnym egzamin.

Co obejmuje szkolenie ADR na cysterny?

W trakcie trwania kursu na cysterny, uczestnik nie tylko pozna wszystkie przepisy dotyczące użytkowania pojazdu, lecz także dokumentację i prawidłowe oznakowanie, które jest niezbędne do właściwego transportowania ładunków niebezpiecznych. Ponadto szkolenie obejmuje:

– poprawne przewożenie materiałów,

– systemy napełniania oraz opróżniania cystern,

– zachowanie pojazdu w trakcie przewozu materiału, w tym przemieszczanie się transportu w wyniku nieprzewidzianych sytuacji.

Kurs kończy się egzaminem. Aby zaliczyć test z wynikiem pozytywnym, uczestnik musi udzielić, co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi na pytania. Uzyskane zaświadczenie jest ważne przez 5 lat.

Dodaj komentarz